Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия № 212000183 на територията на община Сливен община Сливен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпили са Предложения от Елена Димчева Стоянова, в качеството й на пълномощник на Татяна Славова Султанова-Сивева, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 145 /20.03.2023 г.; от Здравко Кирилов Костадинов в качеството му на пълномощник на Десислава Жекова Танева- областен координатор на КП „ГЕРБ-СДС“ и на Бойко Методиев Борисов- представляващи коалицията с вх. № 148/20.03.2023 г.; от Ралица Донкова Пашова в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова представляваща КП "БСП за БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 147/20.03.2023 г.; от Мустафа Юсеинов Мустафов в качеството му на пълномощник на Мустафа Карадайъ - областен координатор на ПП “ДПС“ за област Сливен с вх. №  149/20.03.2023 г; от Даниела Димитрова Баджева, в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДБ-Обединение“ с вх. № 141/ 20.03.2023 г. ; от Георги Великов Балабанов, в качеството му на пълномощник на Стефан Дичев Янев, представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД с вх.№151/20.03.2023 г. и от  Климент Пламенов Шопов в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  с вх. № 150 /20.03.2023 г  по описа на РИК – 21 – Сливен.

След преглед на свое решение № 76-НС от 20.03.2023 г. и извършване на проверка на постъпилите документи, както и Протокол от консултациите, проведени на 22.02.2023 г. при кмета на Община Сливен,

          На основание чл. 72, ал. 1 т.4, във връзка с чл.9, ал.6 и ал.8 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен                                                                        

Р Е Ш И:

 1.Назначава членовете на  ПСИК  в община Сливен, както следва:

 

№ на секция

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

212000183

Николай Петев Буюклиев

Председател

 

Надка Йорданова Кръстева

Зам. председател

 

Халил Мустафов Келов

Секретар

 

Дениз Летиф Гущеров

член

 

Димитър Георгиев Темелков

член

 

Койчо Петров Коев

член

 

Александра Емилова Цанкова

член

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа) на назначените по т.1 членове на СИК.

          Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 13:54 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения