Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 79 - НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Георги Великов Балабанов, в качеството му на пълномощник на Стефан Дичев Янев, представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, с вх.№ 127/16.03.2023 г.и  № 138/17.03.2023 г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000003 на мястото на: Георги Николов Петров – член, ЕГН……….се назначава: Магдалена Русчева Димитрова - член, ЕГН………………
 2. В СИК 212000005 на мястото на: Ваня Благоева Димитрова – член, ЕГН……….се назначава: Ива Ангелова Чолакова - член, ЕГН………………
 3. В СИК 212000013 на мястото на: Мая Станимирова Кондева – член, ЕГН……….се назначава: Миглена Георгиева Иванова - член, ЕГН………………
 4. В СИК 212000017 на мястото на: Александра Емилова Цанкова – секретар, ЕГН……….се назначава: Петър Божидаров Марков - член, ЕГН………………
 5. В СИК 212000020 на мястото на: Мариана Николова Недева – член, ЕГН……….се назначава: Стефан Атанасов Каябашев - член, ЕГН………………
 6. В СИК 212000023 на мястото на: Дичо Драгоев Атанасов – член, ЕГН……….се назначава: Димитрина Ганчева Чолакова - член, ЕГН………………
 7. В СИК 212000025 на мястото на: Борислава Георгиева Сивова – член, ЕГН……….се назначава: Наталия Галинова Йоргова - член, ЕГН………………
 8. В СИК 212000026 на мястото на: Лилена Савова Симеонова – секретар, ЕГН……….се назначава: Мария Тодорова Касабова - член, ЕГН………………
 9. В СИК 212000032 на мястото на: Милена Христова Михова – зам.председател, ЕГН……….се назначава: Атанас Георгиев Касабов
 10. В СИК 212000033 на мястото на: Марина Димитрова Чолакова – член, ЕГН……….се назначава: Мария Михайлова Георгиева - член, ЕГН………………
 11. В СИК 212000041 на мястото на: Ивелина Божилова Григорова – член, ЕГН……….се назначава: Адриана Иванова Арабаджиева - член, ЕГН………………
 12. В СИК 212000043 на мястото на: Радослав Радев Радев – член, ЕГН……….се назначава: Ивелина Божилова Григорова - член, ЕГН………………
 13. В СИК 212000045 на мястото на: Николай Колев Георгиев – зам.председател, ЕГН……….се назначава: Мария Колева Жечева - Маркова - член, ЕГН………………
 14. В СИК 212000046 на мястото на: Антония Калинова Бобева – член, ЕГН……….се назначава: Станислава Стоянова Григорова - член, ЕГН………………
 15. В СИК 212000054 на мястото на: Светослав Стефанов Ганев – член, ЕГН……….се назначава: Тодорка Димитрова Минева - член, ЕГН………………
 16. В СИК 212000058 на мястото на: Радостина Динкова Танева – член, ЕГН……….се назначава: Даниела Минева Тодорова - член, ЕГН………………
 17. В СИК 212000065 на мястото на: Пламен Генов Пеев – член, ЕГН……….се назначава: Нели Борисова Стоянова - член, ЕГН………………
 18. В СИК 212000071 на мястото на: Стоилка Георгиева Русева – секретар, ЕГН……….се назначава: Стефка Иванова Милинкова - член, ЕГН………………
 19. В СИК 212000075 на мястото на: Пета Василева Вънева – член, ЕГН……….се назначава: Димитър Янакиев Апостолов - член, ЕГН………………
 20. В СИК 212000076 на мястото на: Атанас Динков Георгиев – член, ЕГН……….се назначава: Василка Янкова Апостолова - член, ЕГН………………
 21. В СИК 212000085 на мястото на: Веселин Стефанов Стефанов – секретар, ЕГН……….се назначава: Димитър Василев Карагеоргиев - член, ЕГН………………
 22. В СИК 212000088 на мястото на: Стела Тенева Станчева – член, ЕГН……….се назначава: Атанаска Тодорова Йоргова - член, ЕГН………………
 23. В СИК 212000089 на мястото на: Атанас Георгиев Касабов – член, ЕГН……….се назначава: Красимир Иванов Стоянов - член, ЕГН………………
 24. В СИК 212000091 на мястото на: Атанаска Стефанова Тодорова – член, ЕГН……….се назначава: Славянка Железчева Тодорова - член, ЕГН………………
 25. В СИК 212000096 на мястото на: Станислав Петров Стефанов – член, ЕГН……….се назначава: Пенка Стоянова Цонева- член, ЕГН………………
 26. В СИК 212000097 на мястото на: Димитър Тодоров Тодоров – член, ЕГН……….се назначава: Антоанета Илчева Иванова - член, ЕГН………………
 27. В СИК 212000098 на мястото на: Маргарита Тодорова Тодорова – член, ЕГН……….се назначава: Димитър Тодоров Тодоров - член, ЕГН………………
 28. В СИК 212000101 на мястото на: Мария Колева Жечева - Маркова – член, ЕГН……….се назначава: Михаела Здравкова Динева - член, ЕГН………………
 29. В СИК 212000102 на мястото на: Петър Божидаров Марков – член, ЕГН……….се назначава: Димитър Василев Цикалов - член, ЕГН………………
 30. В СИК 212000109 на мястото на: Адриана Иванова Арабаджиева – член, ЕГН……….се назначава: Зарка Радева Жечева - член, ЕГН………………
 31. В СИК 212000120 на мястото на: Тодорка Димитрова Минева – член, ЕГН……….се назначава: Сийка Тодорова Стойкова - член, ЕГН………………
 32. В СИК 212000124 на мястото на: Пенка Иванова Кирова – член, ЕГН……….се назначава: Мария Вангелова Платева - член, ЕГН………………
 33. В СИК 212000125 на мястото на: Мария Вангелова Платева – зам.председател, ЕГН……….се назначава: Айля Хасанова Абидова - член, ЕГН………………
 34. В СИК 212000126 на мястото на: Атанаска Тодорова Йоргова – член, ЕГН……….се назначава: Атанас Динков Георгиев - член, ЕГН………………
 35. В СИК 212000127 на мястото на: Наталия Галинова Йоргова – член, ЕГН……….се назначава: Марияна Александрова Димитрова - член, ЕГН………………
 36. В СИК 212000128 на мястото на: Дарина Илчева Иванова – член, ЕГН……….се назначава: Николай Милчев Димитров - член, ЕГН………………
 37. В СИК 212000130 на мястото на: Магдалена Русчева Димитрова – член, ЕГН……….се назначава: Антон Станчев Станков - член, ЕГН………………
 38. В СИК 212000131 на мястото на: Евелина Стоянова Василева – зам.председател, ЕГН……….се назначава: Мариела Славова Султанова - член, ЕГН………………
 39. В СИК 212000133 на мястото на: Тодорка Колева Дачева – член, ЕГН……….се назначава: Христо Генчев Стефанов - член, ЕГН………………
 40. В СИК 212000141 на мястото на: Веселина Петрова Господинова – член, ЕГН……….се назначава: Йорданка Борисова Вачева - член, ЕГН………………
 41. В СИК 212000144 на мястото на: Мария Тодорова Касабова – член, ЕГН……….се назначава: Петър Стоянов Стоянов - член, ЕГН………………
 42. В СИК 212000146 на мястото на: Янка Георгиева Петрова – член, ЕГН……….се назначава: Георги Георгиев Георгиев - член, ЕГН………………
 43. В СИК 212000147 на мястото на: Марияна Тодорова Христова – член, ЕГН……….се назначава: Еленка Иванова Цолова - член, ЕГН………………
 44. В СИК 212000148 на мястото на: Ралица Красимирова Георгиева – председател, ЕГН……….се назначава: Нина Георгиева Тонева - член, ЕГН………………
 45. В СИК 212000149 на мястото на: Йоана Стоянова Мъндева – член, ЕГН……….се назначава: Владка Денева Ставрева - член, ЕГН………………
 46. В СИК 212000151 на мястото на: Красимир Иванов Стоянов – член, ЕГН……….се назначава: Диана Петкова Ставрева - член, ЕГН………………
 47. В СИК 212000153 на мястото на: Мери Йорданова Божкова – зам.председател, ЕГН……….се назначава: Росица Костадинова Димитрова - член, ЕГН………………
 48. В СИК 212000155 на мястото на: Димитринка Йорданова Иванова – член, ЕГН……….се назначава: Станка Вълева Щилиянова - член, ЕГН………………
 49. В СИК 212000156 на мястото на: Диан Михайлов Ангелов – член, ЕГН……….се назначава: Динко Русев Динов - член, ЕГН………………
 50. В СИК 212000161 на мястото на: Ива Ангелова Чолакова – член, ЕГН……….се назначава: Съби Йорданов Събев - член, ЕГН………………
 51. В СИК 212000162 на мястото на: Мария Николова Костова – член, ЕГН……….се назначава: Йонка Рускова Йорданова - член, ЕГН………………
 52. В СИК 212000163 на мястото на: Георги Станимиров Симеонов – член, ЕГН……….се назначава: Пенка Кирова Златева - член, ЕГН………………
 53. В СИК 212000165 на мястото на: Татяна Гочева Велева – член, ЕГН……….се назначава: Мария Няголова Желева - член, ЕГН………………
 54. В СИК 212000168 на мястото на: Марияна Иванова Василева – член, ЕГН……….се назначава: Маргарита Тодорова Тодорова - член, ЕГН………………
 55. В СИК 212000169 на мястото на: Господин Господинов Господинов – член, ЕГН……….се назначава: Станислав Петров Стефанов - член, ЕГН………………
 56. В СИК 212000170 на мястото на: Венелин Димитров Митев – член, ЕГН……….се назначава: Стефан Георгиев Джангозов - член, ЕГН………………
 57. В СИК 212000171 на мястото на: Йоан Стоянов Стоянов – член, ЕГН……….се назначава: Стоянка Симеонова Стоянова - член, ЕГН………………
 58. В СИК 212000172 на мястото на: Валентина Димитрова Дичева – член, ЕГН……….се назначава: Диана Тодорова Андонова - член, ЕГН………………
 59. В СИК 212000173 на мястото на: Яна Георгиева Митева – член, ЕГН……….се назначава: Галя Иванова Кънева - член, ЕГН………………
 60. В СИК 212000174 на мястото на: Милена Георгиева Иванова – член, ЕГН……….се назначава: Георги Димитров Гашев - член, ЕГН………………
 61. В СИК 212000175 на мястото на: Елена Вангелова Котова – член, ЕГН……….се назначава: Борислава Георгиева Сивова - член, ЕГН………………
 62. В СИК 212000176 на мястото на: Радка Тончева Иванова – член, ЕГН……….се назначава: Минка Панайотова Колева - член, ЕГН………………
 63. В СИК 212000177 на мястото на: Марин Рашков Иванов – член, ЕГН……….се назначава: Станислав Здравков Стоянов - член, ЕГН………………
 64. В СИК 212000178 на мястото на: Красимир Иванов Попински – член, ЕГН……….се назначава: Гергана Маринова Стоянова - член, ЕГН………………
 65. В СИК 212000180 на мястото на: Галин Христов Станчев – секретар, ЕГН……….се назначава: Силвия Стойчева Димитрова - член, ЕГН………………
 66. В СИК 212000181 на мястото на: Станимир Николов Стоянов – член, ЕГН……….се назначава: Анелия Живкова Желева - член, ЕГН………………
 67. В СИК 212000182 на мястото на: Милена Йорданова Стоянова – член, ЕГН……….се назначава: Динко Илиев Илиев - член, ЕГН………………

 

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 13:51 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения