Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Определяне вида и тиража при отпечатването на Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване и при гласуване с хартиени бюлетини за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С оглед необходимостта от запознаване на секционните избирателни комисии с методиката и условията при провеждане на изборния процес и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 т.3 от  Изборния кодекс във вр. Решения № 1777-НС и 1778-НС от 16.03.2023 г., Решения № 1797-НС и 1798-НС от 18.03.2023 г на ЦИК, Районна избирателна комисия -  Сливен

Р Е Ш И :

 1. Да се отпечатат и оформят във вид на книжка с формат А4 с тираж 1100 (хиляда и сто) броя за всички СИК на територията на 21 МИР- Сливен Методическите указания на ЦИК за работата на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно гласуване ПЪРВА И ВТОРА част, ведно с решение № 1796-НС/18.03.2023 г. на ЦИК.
 2. Да се отпечатат и оформят във вид на книжка с формат А4 с тираж 200 (двеста) броя Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини ПЪРВА и ВТОРА част , ведно с решение № 1796-НС/18.03.2023 г. на ЦИК.

Да се изпратят на Областен управител – Сливен копие от решението след влизането му в сила ведно с Методическите указания съгласно Решения № 1777-НС и 1778-НС от 16.03.2023 г., Решения № 1797-НС и 1798-НС от 18.03.2023 г., и Решение № 1796-НС/18.03.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК пред централната избирателна комисия София.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 13:48 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения