Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Сливен, 20.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и определяне на състава й при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в община Сливен.

В РИК-21 – Сливен е постъпило писмено предложение с вх. № 132/17.03.2023 г. от кмета на Община Сливен, с което съгласно сроковете и указанията, визирани в Решение № 1738-НС /06.03.2023 г. на ЦИК, уведомява РИК, че са постъпили общо 36 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и се предлага съгласно т.5 на горецитираното решение на ЦИК да се определи една ПСИК за всички населени места.

С писмо вх.№ 132/17.03.2023 г. от кмета на Община Сливен се уведомява РИК за издадена  Заповед № РД-15-497/17.03.2023 г., с която се образува секция № 183 за гласуване с подвижна избирателна кутия и се определя обхвата  и адреса й.

 

            След преглед на така постъпилата информация, РИК- 21 - Сливен установи, че своевременно и правилно е образувана  подвижната избирателна секция в изборен район 21 -Сливенски, поради което на основание чл.70, ал.4 във вр.чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8, чл.92, ал.4 и ал.5  от ИК; Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. , Решение № 1738-НС /06.03.2023 г., РИК 21- Сливен

 

Р Е Ш И:

 

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА единен номер на ПСИК на територията на община Сливен, а именно 2120 00

            Единният номер на избирателната секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА BB CC XXX, където:

            АА е номер ИЗБОРЕН РАЙОН № 21 - Сливен,

            BB е номерът на общината в изборния район съгласно Единния класификатор на             административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ):

            CC за всички секции се изписва 00;

            XXX е номерът на секцията в съответното населено място.

 

 1. Численият състав на ПСИК, включително председател, заместник председател и секретар е съобразно т. 1.3 на Решение № 14-НС/ 15.02.2023 г. на РИК – Сливен, а именно 7 членове.

 

 1. Определя следното разпределение на ръководен и членски състав по политически сили:

 

ПП/КП

ГЕРБ-СДС

ПП

ДПС

ВЪЗР

БСП

ДБ

БВ

Ръководство

1

1

1

0

0

0

0

Член

0

0

0

1

1

1

1

 

 

           Решението на РИК-21-Сливен, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 20.03.2023 в 13:44 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения