Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Определяне състава на обучаващите членове на РИК, определяне на дата и място за провеждане, по общини при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С оглед необходимостта от провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни  комисии  и в изпълнение на задълженията по прилагането на Изборния кодекс и на основание чл. 70, ал.4 във вр. с чл.72, ал.1, т.3 от Изборния кодекс, РИК 21- Сливен

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ обучаващи членове на РИК 21– Сливен, дата и място за провеждане на обученията, както следва:  

 1. ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН:

Дата: 27.03.2023 г.  /понеделник/ - 09:30 ч. за СИК от 212000 001 до 212000 126     13:00 ч. за СИК от  212000 127 до 212000 183

Място на провеждане: Зала "Сливен" – гр. Сливен

 • Стелли Стефанова, Севда Османова и Елизабет Кендерян
 1. ЗА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:

Дата: 28.03.2023 г./вторник/ -10:00 часа

Място на провеждане: Театрален салон на читалище „Диньо Петров“

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева
 1. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 

Дата: 28.03.2023 г./вторник/ - 13:00 часа

Място на провеждане: Читалище „Св.Св.Кирил и Методий“, малка зала

 • Стелли Стефанова и Сребрина Ганушева
 1. ЗА ОБЩИНА КОТЕЛ

Дата: 29.03.2023 г. /сряда /- 11:00 часа

Място на провеждане: Сграда на читалище – гр. Котел

 1. Християна Денчева и Росица Тодорова

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:30 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения