Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Пепа Цветанова Генчева, в качеството й на пълномощник на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, с вх. № 122/16.03.2023 г. и вх.№ 125/16.03.23 г.по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

 Р Е Ш И :

 

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 

 

 1. В СИК 212000078- Илко Иванов Иванов– ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде заменен с Николай Иванов Иванов, ЕГН-……………………….
 2. В СИК 212000082 – Николай Иванов Иванов –ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, да бъде заменен с Илко Иванов Иванов, ЕГН-……………….
 3. В СИК 212000009 – Зина Ангелова Стайкова- СЕКРЕТАР, да бъде заменена с Краса Господинова Петрова, ЕГН-……………………….
 4. В СИК 212000083 – Виолета Цветкова Иванова – СЕКРЕТАР , да бъде заменена с Юлиян Стоянов Петров, ЕГН-……………………….
 5. В СИК 212000169 – Благовеста Стоянова Илиева – ЧЛЕН , да бъде заменена с Красимира Иванова Илиева, ЕГН-……………………….
 6. В СИК 212000023 – Светлана Сярова Кънева– СЕКРЕТАР , да бъде заменена с Гергана Йосифова Кръстева, ЕГН-……………………….
 7. В СИК 212000119 – Калин Сашев Христов – ЧЛЕН, да бъде заменен с Тодор Щилиянов Кръцов, ЕГН-……………………….
 8. В СИК 212000141 – Руслан Йорданов Кънев – ЧЛЕН , да бъде заменен с Севгюл Рахимова Ферадова, ЕГН-……………………….
 9. В СИК 212000151 – Севгюл Рахимова Ферадова – СЕКРЕТАР , да бъде заменена с Даниела Димитрова Баджева, ЕГН-……………………….

 

 

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:28 часа

Календар

Решения

 • № 140-НС / 30.03.2023

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Твърдица по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 139-НС / 30.03.2023

  относно: Публикуване на списък № 1 на упълномощените представители КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!“ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 138-НС / 30.03.2023

  относно: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения