Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Котел при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на ЦИК, както и Заповед № РД-13-99/16.03.2023 г. на кметa на Община Котел, регистрирано с вх.№ 123/16.03.2023 г. по описа на РИК, РИК 21 – Сливен

 

РЕШИ:

 

1.ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Котел, както следва:

 

Номер на избирателна секция:                   Място на гласуване, адрес:

2111 00 004                                                    с. Градец, Основно училище – Начален курс

2111 00 013                                                    гр. Котел, СУ – Начален курс

 

2.ОБЯВЯВА телефон 0453/4-20-40 и адрес стая № 15 в сградата на Община Котел, находяща се в гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1 за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:26 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения