Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Георги Великов Балабанов, в качеството му на пълномощник на Стефан Динчев Янев, председател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”   с вх. № 118/15.03.2023 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                  

 

Р Е Ш И :

 

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Нова Загора,  както следва:

 

 1. В СИК 211600015, на мястото на Радостина Динева Добрева на длъжност секретар, да бъде назначена Иванка Панайотова Дончева , ЕГН………..;
 2. В СИК 211600016, на мястото на Иванка Панайотова Дончева, на длъжност член, да бъде назначена Радостина Динева Добрева, ЕГН………..;
 3. В СИК 211600023, на мястото на Николай Цандев Николов, на длъжност член, да бъде назначена Диана Стойнова Драганова, ЕГН………..;
 4. В СИК 211600024, на мястото на Диана Стойнова Драганова, на длъжност член, да бъде назначен Илия Младенов Господинов, ЕГН………..;
 5. В СИК 211600041, на мястото на Фатмегюл Наимова Байрактарова, на длъжност член, да бъде назначена Янка Димитрова Савова, ЕГН………..;
 6. В СИК 211600055, на мястото на Янка Димитрова Савова, на длъжност член, да бъде назначен Кирил Станчев Ангелов, ЕГН………..;
 7. В СИК 211600054, на мястото на Георги Николов Петров, на длъжност член, да бъде назначен Атанас Атанасов Стоянов, ЕГН………..;
 8. В СИК 211600057 , на мястото на Красимира Божилова Стойчева, на длъжност член, да бъде назначена Катя Александрова Александрова, ЕГН………..;

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:24 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения