Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „Продължаваме Промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА, в качеството й на пълномощник на Веселин Петров Вълчев, представляващ КП „Продължаваме Промяната”   с вх. № 117/15.03.2023 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000096,гр. Сливен на мястото на Даниела Христова Симеонова на длъжност зам. председател, да бъде назначена Мила Петрова Стефанова , ЕГН………..;
 2. В СИК 212000097, гр. Сливен на мястото на Мила Петрова Стефанова на длъжност секретар, да бъде назначена Пепа Славова Славова, ЕГН………..;
 3. В СИК 212000122 кв. “Речица“, на мястото на Пепа Славова Славова, на длъжност член, да бъде назначен Иван Стефанов Джангозов, ЕГН………..;
 4. В СИК 212000164 с.Глуфишево, на мястото на Иван Стефанов Джангозов, на длъжност член, да бъде назначена Дора Андонова Тодорова, ЕГН………..;
 5. В СИК 212000180 с. Драгоданово, на мястото на Елена Добрева Гергинова, на длъжност зам. председател, да бъде назначена Атанаска Тодорова Стефанова, ЕГН………..;

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:23 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения