Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Нова Загора по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Климент Пламенов Шопов , в качеството му на пълномощник на Костадин Костадинов, представляващ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. № 110/14.03.2023 г. , по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Нова Загора.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл. 66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Нова Загора,  както следва:

 

 1. В СИК 211600011 на мястото на: СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-член, ЕГН…………. да се назначи: МАРИАНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА- ЕГН……………
 2. В СИК 211600022 на мястото на: МАГНУР ФЕХРИ СЮЛЕЙМАНОВ - член, ЕГН…………… да се назначи: ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, ЕГН…….
 3. В СИК 211600032 на мястото на: ГАЛЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА –член, ЕГН………. да се назначи: РОСИЦА СТОЙКОВА КОЛЕВА, ЕГН…………..
 4. В СИК 211600048 на мястото на: МАРИАНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИКОВА - член, ЕГН………. да се назначи: АТАНАС ЗЛАТЕВ АПОСТОЛОВ, ЕГН……………..
 5. В СИК 211600053 на мястото на: ДОЙЧО КЪНЕВ ДОЙЧЕВ-член, ЕГН……………да се назначи: ДОБРОМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЕГН……………
 6. В СИК 211600062 на мястото на: ТОМИ ДИНКОВ КАЙРАКОВ - член, ЕГН…………..да се назначи: ВЕЖЕН ТАЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН………….

  

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:21 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения