Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на секции за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Нова Загора при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

На основание чл. 72, ал. 1, във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на ЦИК, както и писмо изх. № РД-14-40-00-22/14.03.2023 г. от  кмета  на Община Нова Загора, регистрирано с вх.№ 109/14.03.2023 г. по описа на РИК,  РИК 21 –Сливен

РЕШИ:

 1. ОПРЕДЕЛЯ секции на първи етаж за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението в Община Нова Загора, както следва:

Номер на избирателна секция:               Място на гласуване, адрес:

 

211600 001                                                    ПГТТ „Атанас Димитрова“

211600 002                                                    НУ „Любен Каравелов“

211600 005                                                   НУ „Св. Паисий Хилендарски“

211600 020                                                    СУ „Иван Вазов“ – начален етап

211600 022                                                    СУ „Иван Вазов“ – централна сграда

211600 026                                                    ЦСОП „Тодор Самодумов“

 

 1. ОБЯВЯВА телефон 0457/ 62121 и 57019 / в общинската администрация за заявки за помощ и транспорт в изборния ден.

           Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:19 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения