Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от Мустафа Юсеинов Мустафов, упълномощен представител на Мустафа Карадайъ, в качеството му на председател и представляващ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с вх. № 108/14.03.2023 г. и вх. № 126/16.03.2023 г по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на член от състава на посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Сливен,  както следва:

 

 1. В СИК 212000119 на мястото на: ИСКРЕН ОРЛИНОВ ДАМЯНОВ – член, ЕГН……….се назначава: МАРТИН МЛАДЕНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ - член, ЕГН………………
 2. В СИК 212000120 на мястото на: ИВАЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА ЦЕНОВА – член, ЕГН……….се назначава: ВАНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА - член, ЕГН………………
 3. В СИК 212000138 на мястото на: ГЮЛНАЗ ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА – член, ЕГН……….се назначава: ЕРКАН АДЕМОВ АЛИЕВ - член, ЕГН………………
 4. В СИК 212000145 на мястото на: ДЕСИЛСЛАВА СЛАВОВА МОНЕВА – член, ЕГН……….се назначава: ЯНИНА СТОЯНОВА РАДЕВА - член, ЕГН………………
 5. В СИК 212000152 на мястото на: ГЮЛДЕН МУСТАФОВА ЮСЕИНОВА – зам.-председател, ЕГН……….се назначава: КАТЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА – зам.-председател, ЕГН………………
 6. В СИК 212000174 на мястото на: ЖИВКА ИВАНОВА ИВАНОВА – член, ЕГН……….се назначава: ЖЕКО ИВАНОВ КОЛЕВ - член, ЕГН………………
 7. В СИК 212000122 на мястото на: НУРКАН ЮНДЕР ХЮСЕИН – председател, ЕГН……….се назначава: НИКОЛ КРАСЕНОВА ТОТЕВА - председател, ЕГН………………

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:18 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения