Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Сливен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от РАЛИЦА ДОНКОВА ПАШОВА, в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на Председател на Българската социалистическа партия и представляващ  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  с вх. № 105/13.03.2023 г. и вх. № 116/15.03.23г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община Сливен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Сливен,  както следва:

 1. В СИК 212000003, гр. Сливен на мястото на: Величка Андонова Иванова -член, ЕГН………да се назначи: Силвия Тодорова Тодорова, ЕГН………….
 2. В СИК 212000016, гр. Сливен на мястото на: Димитър Георгиев Темелков – член, да се назначи: Ирена Красимирова Айранова, ЕГН……….
 3. В СИК 212000020, гр. Сливен на мястото на: Николай Георгиев Петров – член, да се назначи: Радост Кирова Кръстева, ЕГН………….
 4. В СИК 212000026, гр. Сливен на мястото на: Маринела Николаева Милкова - член, да се назначи: Милена Георгиева Пешева, ЕГН……….
 5. В СИК 212000033, гр. Сливен на мястото на: Георги Йорданов Йорданов –член, да се назначи: Йоана Евгениева Енева, ЕГН…………..
 6. В СИК 212000039, гр. Сливен на мястото на: Велин Георгиев Джукелов – зам. председател, да се назначи: Георги Йорданов Йорданов, ЕГН…………..
 7. В СИК 212000055, гр. Сливен на мястото на: Павлета Динкова Генчева –Председател, да се назначи: Мирослава Сергеева Бекярова, ЕГН…………..
 8. В СИК 212000057, гр. Сливен на мястото на: Надежда Иванова Иванова –член, да се назначи: Иван Пламенов Иванов, ЕГН…………..
 9. В СИК 212000064, гр. Сливен на мястото на: Мариела Вълчева Вълчева –зам. председател, да се назначи: Габриела Петрова Кръстева, ЕГН…………..
 10. В СИК 212000067, гр. Сливен на мястото на: Елена Димитрова Караатанасова – член, да се назначи: Димитрина Димитрова Николова, ЕГН…………..
 11. В СИК 212000070, гр. Сливен на мястото на: Станка Димитрова Карлова –член, да се назначи: Анна Ненчева Даскалова, ЕГН…………..
 12. В СИК 212000076, гр. Сливен на мястото на: Ивомира Василева Георгиева – зам. председател, да се назначи: Веска Николова Господинова, ЕГН…………..
 13. В СИК 212000080, гр. Сливен на мястото на: Галя Демирева Георгиева –член,  да се назначи: Георги Димитров Андреев, ЕГН…………..
 14. В СИК 212000084, гр. Сливен на мястото на: Георги Димитров Андреев – председател, да се назначи: Галя Демирева Георгиева, ЕГН…………..
 15. В СИК 212000095, гр. Сливен на мястото на: Димитрина Димитрова Николова – член, да се назначи: Елена Димитрова Караатанасова, ЕГН…………..
 16. В СИК 212000111, гр. Сливен на мястото на: Стефан Георгиев Петров –член, да се назначи: Ралица Георгиева Георгиева, ЕГН…………..
 17. В СИК 212000112, гр. Сливен на мястото на: Наташа Димитрова Димитрова – член, да се назначи: Татяна Илиева Кендалова, ЕГН…………..
 18. В СИК 212000117, гр. Сливен на мястото на: Нася Пенкова Добрева – член, да се назначи: Станка Колева Байкова, ЕГН…………..
 19. В СИК 212000118, гр. Сливен на мястото на: Щилиян Георгиев Щилиянов член, да се назначи: Пламен Иванов Пенев, ЕГН…………..
 20. В СИК 212000120, гр. Сливен на мястото на: Станка Колева Байкова – председател, да се назначи: Нася Пенкова Добрева, ЕГН…………..
 21. В СИК 212000126, гр. Сливен на мястото на: Мария Пенчева Пенчева –член, да се назначи: Росица Илиянова Стойчева, ЕГН…………..
 22. В СИК 212000130, с. Раково на мястото на: Димитър Петров Въндев –член, да се назначи: Веселин Минев Колев, ЕГН…………..
 23. В СИК 212000155, с. Николаево на мястото на: Надежда Тодорова Недева член, да се назначи: Яна Господинова Господинова, ЕГН…………..
 24. В СИК 212000156, с. Младово, на мястото на: Габриела Славова Славова член, да се назначи: Нанка Андонова Бакалска - Димитрова, ЕГН…………..
 25. В СИК 212000175, с. Тополчане ,на мястото на: Иван Жеков Иванов – секретар, да се назначи: Стоянка Банова Тодорова, ЕГН…………..
 26. В СИК 212000167, с. Гергевец, на мястото на: Ирина Тонева Досева – зам. председател, да се назначи: Михаил Иванов Стоянов, ЕГН…………..
 27. В СИК 212000065,гр.Сливен, на мястото на: Симон Минас Варлиян – секретар, да се назначи: Димитрина Димитрова Николова, ЕГН…………..
 28. В СИК 212000067 гр. Сливен, на мястото на: Димитрина Димитрова Николова член , да се назначи: Диляна Гораздова Господинова ЕГН…………..
 29. В СИК 212000084 гр. Сливен, на мястото на: Галя Демирева Георгиева – Председател, да се назначи: Стефка Николова Желязкова, ЕГН…………..
 30. В СИК 212000132, с. Изгрев, на мястото на: Марияна Христова Русева – член, да се назначи: Ибрахим Рамаданов Ибрямов, ЕГН…………..
 31. В СИК 212000134, с. Средорек, на мястото на: Йорданка Тодорова Кирова – член, да се назначи: Мария Стефанова Русева, ЕГН…………..
 32. В СИК 212000182, с. Горно Александрово, на мястото на: Събин Стоянов Михалев – секретар, да се назначи: Живодар Манчев Минчев, ЕГН…………..

 

ДА СЕ ИЗДАДAТ нови удостоверения (Приложение № 32-НС от изборните книжа), а на освободените да се анулират издадените им такива.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.03.2023 в 15:14 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения