Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Анулиране на погрешно въведена разписка на СИК №212000 042

При въвеждане на данните от протокола на СИК № 212000 042 е допусната техническа грешка, като неправилно е въведен номер на СИК 212000 004. Издадена е приемо-предавателна разписка в три екземпляра с  № 21012002. При това положение с оглед правилното отчитане на резултатите е необходимо разписката да бъде заличена данните за СИК 212000 042 да бъдат  повторно въведени, съответно да бъде издадена приемо-предавателна разписка с нов номер.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1. ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

 1. Да се анулира приемо-предавателна разписка с № 21012002.

 

 1. Данните за СИК 212000042 да се въведат повторно.

 

Екземпляр от решението да се предаде на Изчислителния пункт към РИК 21- Сливен.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 03.04.2023 в 02:41 часа

Календар

Решения

 • № 195-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

 • № 194-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

 • № 193-НС / 05.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения