Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнал с вх. №№ 342 от 02.04.2023 год., подадено от Деян Дечев, кандидат за народен представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно гласуването с машина.

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, при следната фактическа обстановка.

 

            Постъпили са сигнал с вх. № 342 от 02.04.2023 год., с подател Деян Дечев, кандидат за народен представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. С разглеждания сигнал се уведомява Районна избирателна комисия – Сливен за нарушения на изборното законодателство, изразяващо в нарушаване на законоустановения начин за гласуване с машина в СИК № 212000057 – гр. Сливен и СИК № 212000039 – гр. Сливен, а именно – след невъзможност за гласуване машинно от гласоподаватели и написването на протокол от страна на СИК за това обстоятелство, не е дадена възможност на избирателите да гласуват с хартиена бюлетина. Иска се „спешна смяна на председателите на съответните комисии“.

            В Изборния кодекс изрично е посочена процедурата за смяна на членове на СИК – по предложение на съответната политическа сила, чийто представител следва да бъде сменен. РИК – Сливен няма правомощията служебно да извършва смени в СИК.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ без уважение сигнал с вх. № 342 от 02.04.2023 год., с подател Деян Дечев, кандидат за народен представител от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 

           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.04.2023 в 21:27 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения