Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 340 от 02.04.2023 год. и 344 от 02.04. 2023 год., подадени от инж. Здравко Кирилов Костадинов, упълномощен представител от КП „ГЕРБ - СДС“ относно незаконосъобразно поведение на кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Производството е по реда на чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, при следната фактическа обстановка.

 

            Постъпили са сигнали с вх. № 340 от 02.04.2023 год. в 13:31 часа и сигнал с № 344 от 02.04.2023 год.  в 15:10 часа от инж. Здравко Кирилов Костадинов относно незаконосъобразно поведение на кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – Маринчо Христов Христов.

Комисията намира, че сигналът е допустим за разглеждане, а по същество е неоснователен.

            В 14:00 часа е проведен разговор от член на РИК с г-н Христов и представител на органите на МВР, при които се установи, че същият не е извършил посочените действия в сигналите.

           

Ето защо, Районна избирателна комисия – Сливен от фактическа страна не приема за установени твърденията за нарушаване на нормативно установеното задължение за осигуряване на паравани.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 във връзка с чл. 218 от ИК, Районна избирателна комисия – Сливен

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ без уважение сигнали с вх. №№ 340 от 02.04.2023 год. в 13:31 часа и сигнал с № 344 от 02.04.2023г.  в 15:10 часа.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в три-дневен срок от обявяването му чрез РИК 21 - Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:02 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения