Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Сливен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Преустановяване на гласуването със СУМГ при условията на чл.269 от ИК и преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини в СИК № 2120 00 167

В 09,30 ч. на 02.04.2023 г. в РИК 21-Сливен са депозирани констативни протоколи от председателя на СИК 2120 00 167, представляващи Приложение 4, подписан в 9,00 ч. и Приложение 5, подписан в 09,02 ч. от Методическите указания за СИК в страната. Видно от представените протоколи, РИК 21 установи, че машината за гласуване е отказала в 9,02 часа в изборния ден, поради  повреда в сензорния дисплей.

 

С оглед осигуряване непрекъснатост на изборния процес и в изпълнение на Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /СУМГ/, приети с Решение № 1778-НС от 16 март 2023 г. на ЦИК, РИК  21- Сливен установи, че са налице непреодолими външни обстоятелства по чл.269 ИК, които препятстват продължаване гласуването със СУМГ с идентификационен № EPDA4E2A00020407 в СИК 2120 00 167 и е уведомила своевременно ЦИК за описаното по-горе.

 

 На основание чл. 269, вр. с чл. 72 от Изборния кодекс, в съответствие с № 1778-НС от 16 март 2023г. (методически указания за СИК в страната при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване) на Централна избирателна комисия и писмо на ЦИК с вх. № 341/02.04.2023 г., РИК – 21 Сливен

 

Р Е Ш И :

 

 

1.В СИК № 212000167 се преминава към гласуване с хартиени бюлетини, поради наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване  при условия за  непреодолими външни обстоятелства по чл.269 ИК.

 

Да се уведоми незабавно председателя на СИК № 2120 00 167 за настоящото решението на РИК.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:06 часа

Календар

Решения

  • № 195-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 375 от 04.04.2023 год., подаден от Ралица Пашова, упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно не направено копие на протокол с изборни резултати.

  • № 194-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 374 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за две прозрачни кутии в изборните помещения.

  • № 193-НС / 05.04.2023

    относно: Произнасяне по сигнали с вх. №№ 369 от 02.04.2023 год., 370 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 371 от 02.04.2023 год., 372 от 02.04.2023 год., подадени от Татяна Славова Султанова-Сивева, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, както и сигнал с вх. № 373 от 02.04.2023 год., подаден от Веселин Петров Вълчев, упълномощен представител на ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно спазване изискванията за поставяне на параван в изборните помещения.

всички решения