Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Сливен, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатски листи за избиране на народни представители от коалиция “ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА” при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Постъпило е предложение, представляващо Приложение № 64-НС от  коалиция “ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА” за регистрация на кандидатска листа за народни представители, подписано от Иван Асенов Атанасов в качеството му на председател и представляващ коалицията заведено под № 15/07.06.2021г. в 14:15 ч. във входящия регистър на кандидатите за народни представители на РИК-Сливен за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

            В предложението се съдържат имената, единните граждански номера и постоянния адрес на  поименно посочените кандидати, подредени в кандидатска листа.

            Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/ коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал.1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 66-НС от изборните книжа- 1 бр.
 2. Таблица с данни за кандидатите на технически носител в изискуемия формат – 1 бр.
 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява коалицията пред РИК- 1 бр.

            След проверка на така постъпилото заявление с приложените към него документи РИК-21 Сливен установи, че са налице изискванията на чл. 244 от ИК и Решение № 118-НС от 25.05.2021г.на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 11 юли 2021г., поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от ИК и решение № 128– НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, РИК – 21 Сливен

 

РЕШИ :

 

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на  коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за избиране на народни представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

            ОБЯВЯВА кандидатската листа на  коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за избиране на народни представители, както следва:

 1. ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ПАЛИКРУШЕВА-ИВАНОВА, ЕГН……
 2. ДИМО ДИМИЕВ ЦОНЕВ, ЕГН……
 3. ЮРИЙ ХРИСТОВ ЯНКОВ, ЕГН……
 4. ЕНЬО ДИМИТРОВ ЕНЕВ, ЕГН……
 5. ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ, ЕГН……
 6. НЕДКО ИВАНОВ ТОМОВ, ЕГН…
 7. МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЖЕКОВА, ЕГН….
 8. ПЕТР ВАСИЛИЕВИЧ СИБОВ, ЕГН…..
 9. СЪБИ СТОЯНОВ СЪБЕВ, ЕГН…..

            10.МАРИАНА АНТОНОВА ИВАНОВА, ЕГН…..

            11.ИВАНКА КОЛЕВА ШОЙЛЕКОВА, ЕГН…..

             Да се издадат удостоверения Приложение 70-НС от изборните книжа на всеки кандидат за извършената регистрация.

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:22 часа

Свързани решения:

44-НС/14.06.2021

Календар

Решения

 • № 186-НС / 11.07.2021

  относно: Извършване на преброяване на контролните разписки от машинното гласуване за СИК 2116 001732 в община Нова Загора

 • № 185-НС / 11.07.2021

  относно: Извършване на преброяване на контролните разписки от машинното гласуване за СИК 2120 00 032 в община Сливен

 • № 184-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал от Васил Петров Добрев, наблюдател- упълномощен представител на Институт за социална интеграция (ИСИ)

всички решения