Районна избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Сливен, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Котел по предложение на ПП "ДПС“ при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление и предложение от Владимир Мартинов, преупълномошен от Мустафа Юсеинов Мустафов /пълномощно № 159/04.06.2021г./ в качеството му на пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ представляващ ПП "ДПС“ с вх. № 159/02.07.2021г. по описа на РИК 21- Сливен за промяна в състава на СИК в Община котел.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 във връзка с чл. 96 и чл.66 от ИК, Районна избирателна комисия 21 -  Сливен

                                   

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ЗАМЯНА на членове от състава на посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Котел,  както следва:

  1. В СИК № 2111 00 017, ОСВОБОЖДАВА Метин Зекериев Туранов като секретар с ЕГН........., и НАЗНАЧАВА Хасан Хюсеинов Алиев с ЕГН…… тел……

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ  ново удостоверение (Приложение № 23-НС от изборните книжа), а на освободения, да се анулира издаденото му  такова.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 11.07.2021 в 09:27 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 11.07.2021

    относно: Извършване на преброяване на контролните разписки от машинното гласуване за СИК 2116 001732 в община Нова Загора

  • № 185-НС / 11.07.2021

    относно: Извършване на преброяване на контролните разписки от машинното гласуване за СИК 2120 00 032 в община Сливен

  • № 184-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал от Васил Петров Добрев, наблюдател- упълномощен представител на Институт за социална интеграция (ИСИ)

всички решения