Архив избори:
24.03.2017

Промяна адрес на секция 212000181 с. Трапоклово

Уведомяваме избирателите на секция № 212000181, че поради обективни обстоятелства адресът на секцията е променен от "Кметство с. Трапоклово" на "Читалище с. Трапоклово".

Приложение: Писмо от кмета на община Сливен.

Председател на РИК 21

Росица Тодорова

22.03.2017

Промяна адреси на секции 211600047 и 211600034 в община Н. Загора

Информираме избирателите на секции 211600034 и 211600047, че поради стекли се обстоятелства  са променени адресите на тези секции.

Приложение: Копие от писмо на кмета на община Н. Загора

 

Росица Тодорова

Председател на РИК 21 Сливен.

18.03.2017

За избирателите с увреждания

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Сливен информира избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г., а именно:

1.ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАЯВКИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Сливен:

Телефон за заявки в изборния ден: 044/611-215 от 07:00 до 20:00 в изборния ден.

За община Нова Загора

Телефон за заявки в изборния ден: 0457/6-21-22 от 07:00 до 20:00 в изборния ден.

За община Котел

Телефон за заявки в изборния ден:      0453/4 20 40

За община Твърдица

Телефон за заявки в изборния ден:     0454/4 23 15 и 0454/4 23 11

2.СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

РИК- Сливен определи секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването по общини, както следва:

За община Сливен с Решение № 93-НС от 15.03.2017 г.

Номер на избирателна секция:                         Място на гласуване:

212000 003                                                    ІІ СОУ „Христо Ботев” гр.Сливен

212000 020                                                   СУ“Хаджи Мина Пашов“

212000 028                                                    ІІІ ОУ”Д-р Иван Селимински” гр.Сливен

212000 052                                                    VІІ ОУ”Панайот Хитов” гр.Сливен 

212000 061                                                    Х ОУ”Йордан Йовков” гр.Сливен

212000 067                                                    ХІІ Основно училище – гр.Сливен

212000 083                                                    ХІ Основно училище – гр.Сливен

212000 106                                                    VІІІ Основно училище – гр.Сливен 

212000 124                                                    ІХ Основно училище – гр.Сливен

212000 168                                                    Основно училище с.Крушаре

 

В Х-то СОУ Йордан Йовков поради стръмния наклон на стълбите не може да бъде изградена рампа. Избирателите с увреждания могат да гласуват в друга избрана от тях подходяща секция съгласно т.3 от реш № 4302-НС/ 13.03.2017 на ЦИК.

В СИК 212000124 гласуват по адресна регистрация избирателите с увредено зрение.

В Начално у-ще Васил Левски и в IV-то ОУ Д.Петров избирателните секции са на един етаж и нямат стълби.

В НУ Васил Левски секцията с най- малко избиратели е № 212000038.

В IV-то ОУ Д.Петров секцията с най- малко избиратели е 212000098.

За община Нова Загора с Решение № 100-НС от 18.03.2017 г.

Номер на избирателна секция:             Място на гласуване:

211600005                                         НУ Пайсий Хилендарски

211600022                                         СУ Иван Вазов Централна сграда

211600026                                           ПУ”Т.Самодумов” гр.Нова Загора

 

За община Котел с Решение № 99- НС от 18.03.2017 г.

Номер на избирателна секция:          Място на гласуване:

211100004                                                     Основно училище с.Градец

211100013                                                     СОУ ”Г.С.Раковски”Котел

 

За община Твърдица с Решение № 116- НС от 18.03.2017 г.

Номер на избирателна секция:          Място на гласуване:

 

212400002                                                     Твърдица пл.“Свобода“8

212400003                                                     Читалище Твърдица

212400011                                                     гр.Шивачево

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Избиратели с трайни увреждания с постоянен адрес/настоящ адрес на територията на община Сливен могат да упражнят избирателното си право в назначената подвижна секционна избрителна комисия № 212000184 ако в срок до 20.03.2017 г. подадат заявление в Община Сливен с приложено Решение на ТЕЛК/НЕЛК.

17.03.2017

График за предаване на изборни книжа

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 84-НС/14.03.2017 РИК 21 СЛИВЕН ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН И РАЗПРЕДЕЛЯ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 8.00 ЧАСА,  ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН
Населено място:                   Час:                            СИК:
ВЪГЛЕН                                08.45                          138
БЯЛА                                    09.00                          139 и 140
НОВАЧЕВО                            09.30                          137
ГРАДСКО                               09.45                          136
Изгрев                                  10.30                          132
БОЖЕВЦИ                             10.45                          133
СРЕДОРЕК                             11.00                          134
СТАРА РЕКА                           11.30                         131
        

Общо: 8 населени места; 9 избирателни секции

Кола ПЕЖО БОКСЕР № СН 28-82 СС;
Шофьор:ДИМИТЪР ИВАНОВ           
РИК: РУМЕН КЪРПАЧЕВ
Общинска администрация: ГЕРГАНА ВЪЛЕВА

ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч., ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

Населено място:                   Час:                                   СИК:
Крушаре                           08.30                                     168 и 169
Чокоба                             09.30                                     163
Бозаджии                         09.45                                     158
Скобелево                       10.00                                      159
Биково                            10.30                                      157
Кермен                            10.45                                      160, 161 и 162
Младово                          11,30                                      156
Ковачите                         12,00                                      152
 

Общо: 8 населени места; 11 избирателни секции
Кола: СИТРОЕН ДЖЪМПЕР № СН 30-31 СС 
Шофьор:ВЕСЕЛИН ЦОНЕВ         
РИК: НИКОЛАЙ САНДЕВ
Общинска администрация: ИВЕЛИНА ИВАНОВА
 

ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч., ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

Населено място:                   Час:                                СИК:
ЧИНТУЛОВО                         08.30                               141
МАЛКО ЧОЧОВЕНИ               08.45                               142
ГАВРАИЛОВО                       09.00                               144  И 145
ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ             09.45                               143
СЕЛИМИНОВО                      10.00                               146 И 147
БИНКОС                              10.30                                148
СТРУПЕЦ                             11.00                                149
СТАРО СЕЛО                        11.30                                150
ЗЛАТИ ВОЙВОДА                 12.00                                151
 

Общо: 9 населени места ; 11 избирателни секции
Кола: ФОРД ТРАНЗИТ № СН 44-54 НС 
Шофьор: ИЛИЯ ИЛИЕВ                                   
РИК: СЕВДА ОСМАНОВА
Общинска администрация: ТАНЯ НИКОЛОВА


ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

Населено място:                      Час:                       СИК:

Камен                               08.30                         170
Жельо войвода                 09.00                          171, 172 и 173
Блатец                             09.30                          179
Драгоданово                    10.00                          180
Трапоклово                      10.30                          181
Горно Александрово         10.45                          182
Глушник                           11.00                          178
Калояново                        11.30                          177
Тополчане                        12.00                          174, 175 и 176
 

Общо:9 населени места; 13 избирателни секции
Кола РЕНО ТРАФИК № СН 86-20 ВВ 
Шофьор: ЙОРДАН ГОЧЕВ                                           
РИК: ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ
Общинска администрация: ИВАНКА ДРУМЕВА


ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

Населено място:                   Час:                            СИК:

ГЕРГЕВЕЦ                            8.30                             167
САМУИЛОВО                        8.45                             165 И 166
ПАНАРЕТОВЦИ                     09.15                           154
ГЛУФИШЕВО                        09.30                           164
НИКОЛАЕВО                        10.00                           155
МЕЧКАРЕВО                         10.30                           153
 

Общо: 6 населени места; 7 избирателни секции
Кола МАЗДА № СН 00-88 СН;
Шофьор: ДОНЧО АПОСТОЛОВ
РИК: РОСИЦА КОЛЕВА
Общинска администрация: ЛЕНА БАЕВА

 

ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТРЪГВАНЕ 08.00 ч, ОТ ПЛОЩАДА ПРЕД ОБЩИНА СЛИВЕН

Населено място:                   Час:                           СИК:

Сотиря                                08.30                          127 и 128
Ичера                                 09.30                          129
Раково                                10.30                          130
 

Общо: 3 населени места ; 4 избирателни секции
Кола ХЮНДАЙ ГАЛОПЕР № СН 00-60 СА;
Шофьор: НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ
РИК: ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА
Общинска Администрация: ЗЮЛФИЕ РУСЕВА


ОПРЕДЕЛЯ ЗА СИК В ГРАД СЛИВЕН, СЛЕДНИЯ ГРАФИК И ОТГОВОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА РИК:
 
МЯСТО – ЗАЛА „МАЙ“ НА ОБЩИНА – СЛИВЕН


14.30 ч.                         от 001 до 025 избирателна секция;

15.00 ч.                         от 026 до 052 избирателна секция;

15.30 ч.                         от 053 до 080 избирателна секция;

16.00 ч.                         от 081 до 106 избирателна секция;

16.30 ч.                         от 107 до 126 и от 183 до 185 избирателна секция;

ЧЛЕНОВЕ НА РИК: НЕЛИ ДРАГНЕВА И МАРИЯ ЧОМПОВА

ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, КАКТО СЛЕДВА
ЧЛЕНОВЕ НА РИК: ДИМИТЪР ВЪНДЕВ, СТАНИМИР ВЛАХОВ и СТЕЛА ДАНЧЕВА
МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 10.00 Ч.

ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ, КАКТО СЛЕДВА:
 
ЧЛЕНОВЕ НА РИК: РОСИЦА ТОДОРОВА
МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 11.00 Ч.

ОПРЕДЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, КАКТО СЛЕДВА
ЧЛЕНОВЕ НА РИК: ФАТМЕ МУСТАФОВА
МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ - 13.00 Ч.

09.03.2017

БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с указания  на ЦИК, изх. НС-15-180/08.03.2017 и на основание протоколно решение от 08.03.2017 на ЦИК за одобряване на публикуването на предпечатни образци на бюлетините съгласно т.7 от Решение № 4278-НС от 11.02.2017 на ЦИК, публикуваме бюлетината за народни представители за изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 26.03.2017 г.

Бюлетината, в сканиран вид, може да видите ТУК.

Росица Тодорова

Председател на РИК 21 Сливен

02.03.2017

Регистрация на застъпници и представители на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите на 26.03.2017

Съгл. Решение на ЦИК № 4172-НС/01.02.2017

Застъпници

Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е:

-български гражданин;

-навършило е 18 години

-не е поставено под запрещение;

-не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един изборен район.

Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район; За РИК 21 Сливен те са 294 /двеста деветдесет и четири/.

б) за СИК извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната.

 Публичен регистър на застъпниците

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа).

Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 44-НС от изборните книжа).

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници. Заявлението се завежда във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 46-НС от изборните книжа).

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници.

Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 42-НС от изборните книжа) подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г.

Предложението, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 44-НС от изборните книжа).

С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията на заместения застъпник и анулира удостоверението му.

Районната избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Районната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Отказът на РИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

 Регистрация на застъпници и на заместващи застъпници извън страната

-несъотносимо

 Права и задължения на застъпниците

Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК, с резултатите в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК, съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

д) да присъства при въвеждането в изчислителните пунктове на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Легитимация и отличителни знаци

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лева.

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 4134-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно пред ЦИК за секциите извън страната, които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

 Статут на застъпниците

Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

 Общи разпоредби

Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването. Застъпник, който наруши забраната да бъде придружител, се наказва с глоба от 1000 лева.

Застъпниците не могат да бъдат кандидати за народни представители, наблюдатели, представители на друга партия, коалиция или инициативен комитет, членове на избирателна комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори или друго подобно качество.

Застъпниците на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

На лицата в качеството им на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Представители
Съгл Реш. на ЦИК № 4173-НС/01.02.2017

Правилата за регистрация на представители са същите като тези при застъпниците на политически партии и коалиции, но без  изискването за попълване на Декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа).

-Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
-Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
-Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.
-Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

-Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
-Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната районна избирателна комисия в срок до 17,00 часа на 25 март 2017 г.
-Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

След извършване на проверка, районните избирателни комисии приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията.

Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване на посочените вече изисквания.
До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за избирателните секции извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

Районните избирателни комисии, незабавно извършват промените в публичния списък на представителите. Когато пълномощното на представител е оттеглено в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък, допълнително се отбелязва „оттеглено“.

28.02.2017

Пресконференция

На 01.03.2017 /сряда/, в 11:00, говорителят на РИК 21 Сливен ще даде пресконференция за хода на изборнатата кампания във връзка с провеждането на предсрочни парламентарни избори на 26.03.2017.

Поканват се представителите на всички медии.

Председател на РИК 21 Сливен

Росица Тодорова

24.02.2017

СПРАВКА ЗА АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Всеки избирател има възможността да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • чрез интернет сайта на ГРАО:

По ЕГН на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.

По адрес на следния линк

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/AddressSearch.cshtml

След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

 • Чрез изпращане на SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен телефон -избира се 0800 1 4726 (безплатен за цялата страна).
24.02.2017

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК 21- Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.03.2017г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

24.02.2017

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползват неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск (по избор на задълженото лице) за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите:

 • кандидатите, които са държавен или местен орган
 • кандидатите, които заемат служба в администрацията на държавен или местен орган.
24.02.2017

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА КОРЕКТНА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден)

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

 

Изисквания към публичните изяви в рамките на кампанията:

Предизборната кампания се води на български език.

Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За реда при провеждането им носят отговорност организаторите и органите на МВР.

Не се допуска предизборна агитация под всякаква форма в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Забранено е ползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация под всякаква форма.

Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

Служителите на всички вероизповедания не могат да извършват предизборна агитация. Извършването на религиозни обреди не е предизборна агитация.

Нарушението на забраните за предизборна агитация представлява административно нарушение и всяко физическо лице-нарушител се санкционира с глобата, определена в чл. 480 от ИК (в зависимост от нарушението глобите варират между 300 и 15 000 лв)  

 

Изисквания към печатните и визуални материали:

Агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на съответната община места, а на сгради,  огради и витрини – единствено с разрешение на собственика или управителя на имота.

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Право да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали имат всеки кандидат, партиите, коалициите и инициативните комитети.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация трябва да е недвусмислена и разбираема.

Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден, до 02 април 2017 включително, са длъжни да  премахнат поставените от тях агитационни материали.

20.02.2017

Пресконференция

На 22.02.2017 /сряда/, в 13:00, говорителят на РИК 21 Сливен ще даде пресконференция за хода на изборнатата кампания във връзка с провеждането на предсрочни парламентарни избори на 26.03.2017.

Поканват се представителите на всички медии.

Председател на РИК 21 Сливен

Росица Тодорова

11.02.2017

В помощ на предизборните щабове на партии, коалиции и инициативни комитети

За по- бърза и коректна регистрация на кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети, препоръчително е ползването на приложената електронна таблица, която проверява въведените данни за коректност на ЕГН и дублиране на ЕГН и която е желателно да бъде представена на електронен носител или на email: [email protected] заедно с останалите изискуеми документи.

07.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК 21 Сливен на 10.02.2017/петък/ от 13:00.

Председател на РИК 21 Сливен

Росица Тодорова

още съобщения

Календар

Решения

 • № 189- НС / 28.03.2017

  относно: Упълномощаване на членове от различни партии и коалиции, за предаване избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите за област Сливен на ТЗ”ГРАО” - Сливен след приключване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 188- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 336/ 26.03.2017 г. от Галина Любомирова Николова – Вучкова – член на общинското ръководство на ПП ГЕРБ-Сливен.

 • № 187- НС / 26.03.2017

  относно: Жалба с вх.№ 335/ 26.03.2017 г. от Здравко Кирилов Костадинов – Общински председател на ПП ГЕРБ-Сливен

всички решения